Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpis streleckých tréningov

pre členov ŠSK Magnum Rim. Sobota


 

platný dňom 15. marca 2009

      

Členovia ŠSK MAGNUM Rimavská Sobota majú vyhradenú

strelnicu v termíne:

Nedeľa od 14:30 do 18:00 hod

       

  • Ak chce člen klubu strieľať na strelnici mimo vyhradený čas je povinný zaplatiť 50% sumy podľa ekonomickej smernice ŠSZ MAGNUM.

  • Vo vyhradenej dobe na strelecký tréning si člen ŠSK Magnum môže priviesť jedného hosťa bezplatne, zodpovedá však v plnom rozsahu za jeho poučenie a dodržiavanie zásad bezpečnosti.

  • Každý účastník diania na strelnici je povinný dodržiavať zásady bezpečnej manipulácie so zbraňou, štatút strelnice a rešpektovať pokyny správcu strelnice

  • Prenájom strelnice pre jednotlivca na každú hodinu 20 Euro, pre organizovanú skupinu je do 4 hodín: 100 euro, nad 4 hodiny: 200 Euro (za daný deň).
                 

Každý účastník strelieb sa vstupom na strelnicu zaväzuje dodržiavať štatút strelnice a ekonomickú smernicu ŠSZ MAGNUM !

                   

                      

Záujemci o streľbu, poradenstvo alebo strelecký výcvik

sa môžu informovať:

               

  • priamo na strelnici počas tréningového dňa (nedeľa)

  • telefonicky:

Emil Réti - 0911 521 321 (po 16:00)

Martina Banská - 0911 241 676

  • cestou E-mailu:

ssk.magnum@gmail.com
Tešíme sa na spoluprácu !

S pozdravom

Emil Réti

Predseda

ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota